<tc>Sale</tc>
4 pcs Natural Full Spectrum 20%
<tc>Sale</tc>
4 pcs Natural Full Spectrum 30%
<tc>Sale</tc>
4 pcs Premium Oil 22% with mint
<tc>Sale</tc>
4 pcs Premium Oil 22% with lemon
<tc>Sale</tc>
4 pcs Premium Oil 33% with mint
<tc>Sale</tc>
4 pcs Premium Oil 33% with lemon
<tc>Sale</tc>
Face cream | Body lotion

CBD RVK

Face cream | Body lotion

11.990 kr 14.280 kr
<tc>Sale</tc>
cbd andlitskrem

CBD RVK

CBD Facial Cream

5.290 kr 6.790 kr
<tc>Sale</tc>
cbd líkamskrem

CBD RVK

CBD Body Cream

5.490 kr 7.490 kr
<tc>Sale</tc>
cbd vöðva og liðkrem
<tc>Sale</tc>
The big package

CBD RVK

The big package

39.900 kr 44.760 kr
<tc>Sale</tc>
Pain and joint pain / mint
<tc>Sale</tc>
Pain and joint pain / lemon